zaterdag 8 december 2012

de kerk verbouwen

Vrijdagmiddag stond ik even in de Vluchtkerk. De kerk is niet te missen; de enorme betonnen bak is vanuit de verte te herkennen. In de jaren 50 werd de kerk als Jozefkerk gebouwd voor grote scharen gelovigen, in 1990 was hij overbodig geworden. Even was het een klimhal. Je kunt nog zien waar de klimmers hun weg zochten richting hemel, aan weerskanten van de apsis waar het altaar nog staat. De kerk heeft de vorm van een basilca zoals de klassieke kerken van het vroege christendom. 
Maar nu is de grote, betonnen bak omgedoopt tot Vluchtkerk. Uitgeprocedeerde asielzoekers die er eigenlijk niet meer mogen zijn maar er toch nog zijn, omdat ze niet uitzetbaar zijn (het land dat beschouwd wordt als hun thuisland wil hen niet verwelkomen) moesten weg uit hun tentenkamp en vonden hier onderdak. Een dak, maar dan wel een heel hoog dak dat de ruimte onherbergzaam maakt. Een kerk die te hoog is om te verwarmen, te kil voor een thuis. En daarom worden de zijbeuken dit weekend afgetimmerd om de kerk leefbaar te maken.
Tegelijk wordt er van alle kanten warmte binnen gebracht. Buurtbewoners, studenten, bekende nederlanders en mensen vanuit de kerken lopen de hele dag in en uit met eten, dekens. En dat is - zacht gezegd - niet de gemiddelde populatie van de doorsnee kerk. 

Een kerk die te groot is om in te wonen, te kil om mensen in op te vangen, maar die door een bijzondere coalitie van betrokken mensen (veelal gemobiliseerd via social media) wordt verbouwd tot een plek voor een groep mensen die er eigenlijk niet mag zijn. 
Hier wordt helder wat nodig is: kerk die te groot en te kil is verbouwen tot menselijke maat. Een te groot geworden kerk vertimmeren tot een plek waar je wonen kunt, en waar wie onderdak nodig heeft een warm onderkomen vindt. De kerk zo verbouwen brengt mensen bij elkaar! 
Ook helpen? www.devluchtkerk.nl; voor info over wat er nodig is.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten