zaterdag 17 maart 2012

40 dagen ZINspiratie week 4 'klein begin'


Zaterdag 24 maart – dag 28 ‘rimpeling van hoop’

Elke keer dat iemand opstaat voor zijn idealen,
of werkt aan het lot van anderen
of vecht tegen onrechtvaardigheid,
veroorzaakt hij een rimpeling van hoop.
En wanneer al deze verschillende rimpelingen,
uit miljoenen centra van energie en moed, samenkomen,
zullen zij een stroming vormen
die de machtigste muren van onderdrukking en weerstand
zal ondermijnen.

Robert F. Kennedy


Vrijdag 23 maart –dag 27

Onder de toegesloten, grijsgeworden
opperhuid der aarde
in de laatste gebleven warmte van voorheen,
het wachtend zaad.


Wij, in ons dragend
de vonk-van-hoop-doet-leven
die ons gaande houdt
in de dagelijkse tred van werk en vreugde,
plichten, liefde, lach,
zijn als het huis, dat wintermoe
de ramen opent
zich uit haar muren wringt
als een vlinder uit de cocon,

geur van verandering

winden van ver
trilling van straks door dor ritselend blad.          Marijke de Bruijne

Donderdag 22 maart – dag 26 ‘het is al begonnen..’

Blijf niet staren
op wat vroeger was
sta niet stil bij het verleden
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen.
Het is al begonnen
merk je het niet?

Huub Oosterhuis, bij Jesaja 49:18,19

woensdag 21 maart - dag 25 'beautiful things.. mooie dingen'


een liedje over verandering:
http://www.youtube.com/watch?v=oyPBtExE4W0&feature=related

 All this pain
I wonder if I’ll ever find my way
I wonder if my life could really change at all
All this earth
Could all that is lost ever be found
Could a garden come up from this ground at all

You make beautiful things
You make beautiful things out of the dust
You make beautiful things
You make beautiful things out of us

All around
Hope is springing up from this old ground
Out of chaos life is being found in You

You make beautiful things
You make beautiful things out of the dust
You make beautiful things
You make beautiful things out of us

You make me new, You are making me new
(al deze pijn - zal ik mijn weg ooit vinden, zal mijn leven ooit veranderen
deze aarde - zal alles wat verloren is ooit gevonden worden, kan een tuin groeien uit deze grond
Jij maakt mooie dingen uit het stof - jij maakt mooie dingen uit ons.
overal om ons heen komt hoop op uit oude grond, vanuit chaos wordt er leven gevonden in Jou.
Jij maakt me nieuw.. ) 

Dinsdag 20 maart – dag 24 ‘de aarde’

Je moet één keer per week in de aarde werken of de aarde voelen. Eigenlijk moet iedere mens verplicht worden één keer per week met zijn of haar handen in de aarde te werken of op een andere manier heel lijkfelijk de aarde voelen. We zijn uit de aarde genomen en keren er weer naar terug. Dat is geen theorie, het zegt alles over onze wortels en over onze realiteit. Die is niet zo mooi als velen denken. De aarde geeft ons realiteitszin. Want als je in de aarde werkt, of met je fiets een berg beklimt, ervaar je de hardheid en weerbarstigheid van de grond. Er gebeurt daardoor van alles met jezelf. Je stoot ook op de weerbarstigheid van jezelf, op de hardheid van jezelf en op de donkere kanten van jezelf. Als je met je handen in de aarde werkt of door het landschap hardloopt, maar je je handen, voeten en lichaam vuil aan de werkelijkheid zoals die is. Je leert dat je geen engel bent en je weet dan donders goed dat je op de bodem van je hart ook geen engel bent. Je leert ontdekken: wie ben ik. Het is dus belangrijk om met je handen te werken, om je lichaam vuil te maken, om het bidden af te wisselen met de handenarbeid en fysieke aanwezigheid in de schepping.

Dit is regel 2 van de ‘tien leefregels voor het bestaan van alledag’ die Leo Fijen formuleerde als vrucht van een reis langs abten en abdissen, godzoekers in kloosters verspreid over Europa.


maandag 19 maart, dag 23 'genade'

Komt een man bij de hemelpoort. Petrus zegt: 'Ik zal u vertellen hoe het hier werkt. Somt u al uw goede daden op. Dat levert u punten op. Zodra u honderd punten hebt, komt u de hemel in.'
De man begint vol goede moed: 'Elke zondag ging ik naar de kerk.' Dat is heel goed', zegt Petrus, 'dat is twee punten waard.'
'Twee punten maar? Ik heb daarbij tien procent van mijn inkomen aan de kerk gegeven', zegt de man. 'Heel goed! Dat is opnieuw twee punten erbij', zegt Petrus.
'Ik heb een voedselbank opgericht en ik heb als vrijwilligers gewerkt bij een opvang voor daklozen.' 'Goed zo! Dat is bij elkaar ook zeker een punt erbij.'
'Ehmm, mijn vrouw en ik waren 50 jaar getrouwd en ik ben haar altijd trouw gebleven, ook in mijn hart en gedachten.' 'Twee punten erbij!'
'Grote genade', zegt de man, 'dit red ik nooit.'
Zegt Petrus: 'Welkom, kom binnen!'Zondag 18 maart, 4e zondag
De zondagen zijn feestdagen, en tellen niet mee bij de 40 stappen naar Pasen – elke zondag vieren we eigenlijk al de opstanding

deze zondag wordt in veel kerken het verhaal van de wonderbare spijziging gelezen - hoe 5 en broden en 2 vissen genoeg zijn voor heel veel mensen.

Meer dan droog brood
veel meer
brood èn vis
belegde boterham


een kind geeft het weg
haalt zijn rugzak leeg
geeft wat hij meenam
voor onderweg

Jezus neemt het,
geeft het
kleine beetje
en overvloedig wordt het;
meer dan genoeg.


Geef wat je hebt
overvloedig wordt het
meer dan genoeg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten